Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt och testamente.

Nikolina Vidovic kom från Familjejuristen och pratade om Framtidsfullmakt och testamente.
Det var en väldigt bra genomgång som förtydligade vad Framtidsfullmakt är och att den gäller från 1/7 2017.
Den är till för att skydda hjälpbehövande vuxna där man måste överväga behovet av att tillhandahålla och reglera juridiska arrangemang som en beslutskapabel person kan vilja få till stånd. Den ska ses som ett komplement till godmanskap och förvaltarskap.
Alla i publiken har ännu inte tecknad en framtidsfullmakt och inser nu att det är dags att ta itu med det.
Nikolina pratar också om vikten av testamente, speciellt om det i ett äktenskap finns särkullbarn eller om man är enbart sambos.

Tänkvärda ord som vi tar med oss hem!