Magnus Widell

På mötet fick vi besök av Magnus Widell med Habos historia.

 mötet fick vi besök av Magnus Widell som verkligen satt sig in i Habos historia.
Han har givit ut en fin bok i ord och bild och reflekterar kring denna. Många Habobor känner väl igen sig och nickar stundom igenkännande-Han berättar bl.a om järnvägens betydelse för orten och dess utveckling.
Hur affärslivet utvecklats i smått och stort. Var affären låg och hur de flyttat till nyare lokaler, expanderat osv.
Gamla Habobor kände väl igen sig och insåg hur mycket som förändrats och förmodligen kommer ytterligare förändringar att ske.