Pilot och missionär

Vid det välbesökta mötet den 22 januari var Margaretha och Eugene Arvidsson våra gäster.

Eugen växte upp i Örträsk utanför Lycksele och Margaretha kom från Östersund till Lycksele för att utbilda sig till lärare. De träffades redan under Margarethas första kväll i Lycksele och har därefter delat en spännande livsresa.

Paret gifte sig, fick två barn och levde och arbetade i Lycksele. En kväll började de tala om vad de ville med livet. Båda kom fram till att det liv de levde inte var tillräckligt, de ville något mer än att leva sitt liv som nu.

Båda har en gudstro och Margaretha bad om att få en livsuppgift. Hon fick en stark upplevelse av att det var till Bolivia de skulle och att det var där de skulle arbeta och bo. Eugene kände starkt att det var som missionsflygare han skulle arbeta där, han kunde dock inte flyga.

Familjen gav sig iväg till Bolivia med två små barn, utsända av pingstförsamlingen i Lycksele. Familjen hamnade i staden Cochabamba, där det redan fanns en nordisk grupp missionärer. Eugen tog sitt flygcertifikat och Margaretha startade och arbetade på svenska skolan i Cochabamba, hon hade också administrativa uppgifter inom missionsflyget. Som missionsflygare var det mycket skiftande uppdrag; att flyga lärare till avlägsna byar, flytta levande får, transportera frukt och grönsaker i ett till stora delar väglöst land. Viktigast var dock att köra läkare till avlägsna byar och att flyga svårt sjuka människor till sjukhus.

Vi fick ta del av många dramatiska och omvälvande händelser från parets liv i Bolivia.

Familjen stannade i Bolivia i 36 år, fick ytterligare två barn och lever idag i Vrigstad.

Det arbete med flyget som de byggt upp, sköts idag av bolivianer, med pengastöd från bl. a USA. Skolan drivs av en svensk stiftelse.

Efter det intressanta föredraget och filmen om deras arbete, var det många frågor från publiken.
Vi samlades sedan som vanligt runt kaffeborden med många glada samtal och skratt.

Den 12 februari kl. 14.00 är det årsmöte i föreningen och ordförande Lennart Jonius hälsade alla välkomna dit.