Ulf Pettersson kåserade om Gammalsvenskby

Vid vår träff den 25/9 var Ulf Pettersson från Bankeryd vår gäst. Han berättade mycket intressant om Gammalsvenskby i Ukraina.

Katarina den Stora var kejsarinna i Ryssland 1762 – 1796. Hon beslutade att de stora slätterna utefter Dnepr, i dagens Ukraina, skulle koloniseras. Folk skulle förflyttas dit, om det skedde frivilligt eller med tvång, vet man inte. Några av dem som flyttade till de nya områdena kom från Dagö. De som flyttade talade svenska eftersom Dagö varit svenskt till 1721, då freden i Nystad gjorde Dagö till en rysk besittning.
Det var cirka 1000 personer som hösten 1781 lämnade Dagö. Vintern tillbringade man i Moskva och våren 1782 anlände man till det vi idag känner som Gammalsvenskby. De som kom fram var endast 200, övriga hade dukat under i den hårda vintern och andra strapatser under resan. Invånarna i byn har bevarat svenskan som sitt språk.
Första världskriget blev en svår tid för invånarna i Gammalsvenskby. Ryssland hade blivit Sovjetunionen och förtrycket kändes hårt. Vid den tiden var det ungefär 1000 personer som kallade sig svenskar. Man lyckades få kontakt med ärkebiskop Nathan Söderblom, som arbetade för att Sovjetunionen skulle låta invånarna i Gammalsvenskby utvandra till Sverige. 1929 lyckades man förmå Sovjetunionen att låta dessa människor emigrera till Sverige.
Efter en lång resa, först med båt över Svarta Havet och sedan med tåg genom Europa, anländer nästan 1000 svenskbybor till Jönköpings station fredagen den 2 augusti 1929. Det var en stor händelse som det skrevs mycket om i pressen och det var 10000 Jönköpingsbor som tog emot de nyanlända. Många hade engagerat sig för dessa invandrare och man försökte ordna arbete åt dem, många stannade kvar i Jönköpingstrakten medan andra flyttade till t ex Gotland,
Efter några år blev längtan tillbaka till hembygden svår för en del och några flyttade tillbaka till Gammalsvenskby. Det finns i byn fortfarande de som är födda i Sverige och flera av dessa är ledsna över föräldrarnas beslut att återvända till Sovjetunionen. Idag bor 300 – 500 i Gammalsvenskby och på lördagarna kan man fortfarande läsa svenska i skolan.
Gammalsvenskby ligger cirka 10 mil från krigslinjen i kriget mellan Ryssland och Ukraina, men är relativt lite berört av kriget.
Ulf Pettersson avslutade med att visa bilder från sitt besök i Gammalsvenskby, han fick många frågor efter sitt föredrag och tackades med varma applåder och som traditionen bjuder med en burk lokal honung.
Efteråt samlades vi som vanligt till fika där vi fick information om kommande möten och studiecirklar.