Månadsmöte September

På det välbesökta månadsmötet var Niclas Fälthström vår gäst.

Han är bosatt i Hornborga vid Hornborgasjön. Han är en mångsysslare som bl. a är ekologisk mjölkbonde i liten skala, landsbygdsutvecklare på länsstyrelsen i Västra Götaland och fågelguide vid Hornborgasjön. Till detta är han en passionerad amatörfotograf. Med hjälp av hans bilder fick vi följa vad som hände runt om i Falbygden under 2017. Många roliga och intressanta berättelser runt dessa bilder fick vi på genuin västgötska.
Efteråt samlades vi som vanligt för gemensamt fika med många trevliga samtal. Flera av oss hade lyckan att vinna på lotteriet. Ordförande Lennart Jonius berättade om kommande program. Programkommittén delade ut ett formulär "Önskemål om aktiviteter inför våren 2019" som blev flitigt ifyllt. Arne Sandin berättade om pågående och kommande studiecirklar, lättgympan börjar den 13/9 09:00 i Missionskyrkans lekhall och studiecirkeln om vinkunskap börjar den 20/9 16:00 på Spinnet.