Månadsmöte 4 oktober

Vår gäst var SPF:s förbundsordförande Eva Eriksson, bosatt i Tidaholm.

Vår ordförande Lennart Jonius hälsade alla välkomna och presenterade JP:s lokalredaktör i Habo, Emma Rex, som skulle göra ett reportage från detta månadsmöte.
Vår gäst var SPF:s förbundsordförande Eva Eriksson, bosatt i Tidaholm. Hon har ett förflutet som kommunalråd, regionråd, riksdagsledamot och landshövding i Värmland och är alltså nu ordförande för 820 SPF-föreningar i Sverige.
Eva Eriksson berättade om rapporten från Eurostat som berättar att Sverige har flest pensionärer, som lever under EU:s gräns för fattigdomsrisk i Norden (har 60% eller mindre av medianinkomsten i Sverige) Det är 16,8 % som lever under denna gräns och de flesta är kvinnor. SPF arbetar för att staten ska höja lägstanivån för pensionen och även arbeta för att de som arbetat hela sitt liv inom t ex vård och serviceyrken, med relativt låg lön ska få en pension som det går att leva på.
En viktig fråga för förbundet är hemtjänsten; hur den ska organiseras för att ge bästa möjliga omvårdnad, vilken fortbildning som är viktig för personalen osv. SPF bör vara remissinstans och samtalspartner i kommunen i dessa frågor. Viktigt är också att vi får tillgång till bra boende av olika typer och till en rimlig kostnad.
I den nyvalda riksdagen är endast 5 ledamöter över 65 år. Detta gör att pensionärsorganisationerna måste jobba ännu hårdare för att de viktiga frågorna för landets 2,2 miljoner pensionärer ska komma högt på dagordningen.
Eva Eriksson tog också upp den viktiga frågan om psykisk ohälsa bland äldre och meddelade att detta är en viktig fråga för SPF.
Det viktiga vardagliga arbetet i SPF måste ske på distrikts-och lokalnivå, poängterade Eva Eriksson, centralt är det främst lagstiftning och andra politiska beslut man arbetar med.
Efter mötet samlades vi som vanligt för gemensamt fika. De ansvariga i serveringsgrupperna hade träffats och hade då kommit fram till att vi även i fortsättningen ska ha bulle och kaka till fikat. Listor för anmälan till studiebesöket på Husqvarna fabriksmuséum, bak till SPF-kaféet på Kärrsgården och medverkan i serveringsgrupperna gick runt. Flera av oss kunde gå hem med trevliga lotterivinster.