Träffen den 27 mars

Vår gäst denna gång var Bengt Taranger. Han berättade om Indien, dess historia och sitt arbete där.

Han poängterade att det på den Indiska halvön fanns högtstående kulturer för nästan 5000 år sedan, med stora städer och ett effektivt jordbruk. Han berättade också, hur ariska folkslag vandrade in från norr och hur dessa kulturer sammansmälte. Det var alltså inte vi européer som kom med kultur dit, den fanns där sedan årtusenden.

Bengt Taranger, som är diakon, kom till Indien 1963 och arbetade sedan i många år för den lutherska kyrkan i södra delen av landet. Arbetet skedde till största delen bland daliterna, som vi ibland kallar kastlösa eller oberörbara. Bland dessa grupper fanns många skickliga hantverkare, t ex män som är läderarbetare och kvinnor som tillverkar tvål. Dessa yrkesgrupper, på denna plats, har idag med hjälp från lutherska kyrkan, kunnat tillverka t ex skor och tvålar som exporteras över hela världen. Detta i sin tur har bidragit till att människorna nu kan bo i riktiga hus, bygga skolor till barnen och ha en fungerande sjukvård.

Bengt Taranger fångade oss alla med sin berättelse och fick varma applåder.

Efter föredraget fikade vi, som vanligt, tillsammans och Göran Johansson berättade om kommande möten. Den 10/4 kommer Bosse Bildoktorn och då är det också dags att anmäla sig till vårresan. Arne Sandin informerade om vårens studiecirklar.