Månadsmöte 8 maj

Vi var många som deltog denna tisdag, trots strålande sol och sommartemperatur.

Vi lyssnade till ett mycket intressant föredrag om Malte Liewen Stierngranat "mannen som gjorde vad som föll honom in". De som berättade var Birgitta Kellner och Hans Karlsson från Föreningen Stierngranats muséer.

Malte föddes på herrgården Nobynäs år 1871. Han skulle, som äldste son, ta över gården efter fadern. Malte hade dock andra planer och for istället till Amerika. Det stora målet med resan var att få tag i en rik kvinna att gifta sig med. Detta lyckades han med, när han hittade senatorsdottern Marie Dahlman. Han lyckades också köpa sig en ingenjörstitel i USA. Paret återvände till Sverige och Stockholm år 1911.

Malte Stierngranat blev ledare för den amerikanska truppen vid OS i Stockholm år 1912. Under tiden paret var bosatt i USA hade fadern, av ekonomiska skäl, tvingats sälja Nobyholm. Med hjälp av Maries pengar kunde han köpa tillbaka en del av Nobyholm och började uppföra Stjärneborgs slott. Dessutom byggde han ett kuriosamuséum och en egen järnvägsstation.

Efter en resa till Egypten beslöt Malte Stierngranat att skapa en familjegrav med Cheopspyramiden som förlaga.

Äktenskapet med Marie fick ett hastigt slut efter Maltes otrosaffär med husan.

Marie bodde kvar på Stjärneborgs slott och begravdes i pyramiden efter sin död. Idag ligger också den övriga familjen där, även Malte. Malte Stierngranat är balsamerad och vilar i en inmurad sarkofag.

Efter föredraget visade Sören Axelsson hur man kommer in på vår hemsida. Som vanligt fikade vi tillsammans, fick information om kommande aktiviteter och prövade lyckan i lotteriet.