Återvinningscentralen Sibbabo

Tisdagen den 28 mars besökte vi Återvinningscentralen Sibbabo.

Tisdagen den 28 mars besökte vi Återvinningscentralen Sibbabo, där Jonas Johansson guidade oss under en intressant rundvandring. Sibbabo ligger på en torvmosse och ska inom några år jordtäckas enligt länsstyrelsens beslut. Jonas berättade hur man idag tar hand om olika typer av avfall, tex glas, elektronik och porslin. Redan nu körs hushållssoporna från Habo till kraftvärmeverket i Torsvik. Från den 1/1 2018 tar ett gemensamt bolag för Habo, Jönköping och Mullsjö hand om all avfallshantering. Då kommer även vi här i Habo att källsortera i speciella sopkärl med fack för olika typer av avfall. Efter det intressanta studiebesöket bjöds vi på fika i det fina vårvädret.