SPF Seniorerna Habo, månadsmöte maj

Våra gäster var Susanna Christensen och Amanda Glans.

Tisdagen den 9 maj hade föreningen sitt månadsmöte. Våra gäster var Susanna Christensen och Amanda Glans. Susanna är en av de sista som kan berätta om egna upplevelser av förintelsen. Forum för levande historia har gjort det möjligt för dessa vittnesmål att leva vidare genom att yngre människor har djupintervjuat och samtalat med överlevande från koncentrationslägren, för att sedan kunna föra dessa berättelser vidare. Amanda Glans är en av dessa intervjuare och som nu var med och berättade om Susannas levnadsöde.

Susanna födes 1933 och växte upp i en liten stad i Ungern som enda barn till judiska föräldrar. 1944 hade världskriget och judeförföljelsen nått även denna lilla stad. Judarna tvingades flytta till ett ghetto i staden och tvingades bära judestjärnan väl synlig. Förhållandena blev allt värre med svält och andra umbäranden. Judarna transporterades vidare i godsfinkor mot Österrike och senare mot Polen och Auschwitz eller Tyskland och Bergen- Belsen. 12-åriga Susanna och hennes föräldrar hörde till dem som under vidriga förhållanden fördes till Bergen Belsen. Av de 40 som kom från samma ghetto var det 4 som överlevde lägervistelsen, Susanna var en av dem.

15 april 1945 kommer engelska militärjeepar till lägret och befrielsen är ett faktum. Susanna är så svag att hon inte kan stå upp. Efter sjukhusvård kom hon så småningom till Sverige och fick ett bra liv, men det går inte att förtränga det som hänt. Många gånger har Susanna fastnat i frågan, varför just hon överlevde. Nu ser hon det som sin uppgift att vittna om denna fasansfulla tid, så länge hon orkar, nu med Amandas hjälp.