2020-05-29

Uppdaterades: 31 maj 2020

SPF-avdelningen i EKSJÖ 2020-05-29

Till alla medlemmar i Eksjö SPF-avdelning.

Nu händer det något i föreningen!

Vi hade styrelsemöte "ute i det fria" på Eksjö Camping i tisdags 26/5.

Här presenterades och godkändes programgruppens förslag till Programblad för hösten 2020, under förutsättning att dagens förutsättningar för folksamlingar ändras. Programbladet utsänds i särskild ordning av programgruppen.

Vidare diskuterades den s.k. Kampradfonden, där Eksjö kommun tilldelats 500 000 kr. Kommunen har tillsatt en styrgrupp för projektet, där Kick Ekbladh är SPF representant.

Beslutsläget är att ca 100 000 kr avsatts för att stödja annonseringen m m i tidningen.

Angående resterande pengar pågår diskussion i styrgruppen hur de ska användas för att gynna näring, handel och ge guldkant för 70+.

Som en liten guldkant för våra medlemmar anordnar vi i SPF genom Rose-Marie Johansson och Kick Ekblads försorg en tipspromenad. Start vid boulebanan i Vildparken. Första gången blir 9 juni kl 1100-1300.

Aktivitetskorten kommer att finnas på Klädhuset fram i sommaren. Kommer även att säljas vid tipspromenaderna.

Med förhoppning att restriktionerna på folksamlingar m m, upphör så att vi kan samlas i "större klungor", så önskar vi varandra en

Trevlig, Solig Sommar!!

Göran Persson

Ordförande Eksjöavdelningen

Publicerades: 31 maj 2020 Uppdaterades: 31 maj 2020