Information från KPR (Östersund)

En undersökning hur personer över 65 år upplever utemiljön i sitt eget närområde

Östersunds kommun kommer under perioden 5 oktober-30 november 2020 att genomföra en undersökning hur personer över 65 år som bor i 5 utvalda områden upplever utemiljön i sitt eget närområde. Enkäten är en del av arbetet med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun (Projekt Age-friendly cities and communities).

De aktuella områdena är Hornsberg, Centrala stan, Odensala, Lit och Torvalla.

Vi söker nu personer över 65 år som bor i dessa områden och som vill delta i undersökningen.

Undersökningen innebär att deltagarna går runt och fotograferar/filmar sådant som man tycker är positivt och sådant som man tycker är mindre bra/risker i utemiljön.

Du som vill medverka kommer att bjudas in till ett informationsmöte där du även får lära dig hur man använder en Ipad (läsplatta) för att fotografera/filma. Du behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta. Möjlighet kommer att finnas att låna en Ipad/läsplatta om du inte har en sådan och inte vill använda egen mobil för att ta foton/filma.

Via undersökningen vill vi öka deltagarnas inflytande i stadsplaneringsprocessen genom att de får möjlighet att visa på vilka faktorer som är viktiga för dem i utformningen av utemiljön. Resultatet kommer att användas som ett delunderlag när det under nästa år ska tas fram en 3-årig handlingsplan för att göra Östersund mer åldrandevänligt.

Du som vill delta i undersökningen anmäler dig till Saranda Bajraktari via e-post saranda.bajraktari@ostersund.se eller via telefon 073-778 20 27. Anmälan görs senast den 15 oktober 2020.

Inbjudan till informationsmöte kommer därefter att skickas ut till alla som anmält sitt intresse att medverka. Informationsmöten kommer att genomföras corona-anpassat (dvs. med ett begränsat antal personer vid varje tillfälle och möjlighet att hålla avstånd).

Vi har skickat information om ovanstående undersökning till de pensionärsorganisationer i Östersunds kommun som finns i de utvalda geografiska områdena. Informationen har skickats till ordförande i respektive organisation för vidare spridning till pensionärsorganisationernas medlemmar.

Men vi ber även att ni i Kommunala pensionärsrådet hjälper oss att sprida information om undersökningen och uppmana de ni känner som är över 65 år och som bor i de aktuella områdena att ta chansen att påverka äldres livssituation genom att medverka i undersökningen.

Hör av er om ni har några frågor kring det ovanstående!

Med vänlig hälsning

Åsa Wallin

Projektledare för "Projekt Age-friendly cities and communities"

Östersunds kommun

När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på www.ostersund.se/dataskydd.