Distriktsstämma 2021

Distriktsstyrelsen har beslutat att kalla till distriktsstämma torsdag 14 april. Stämman kommer att vara digital och antalet ombud/förening blir maximerat till tre.

Stämman kommer att genomföras digitalt den 14 april

Information om hur stämman ska genomföras kommer att skickas ut, som länk för inloggning och för nedladdning av verktyget ZOOM.

Handlingarna, för stämman, kommer att skickas via mail till ombud och ersättare. (Underskrivna dokument kommer att finnas under distriktsstämman)
Handlingarna är även bilagor till protokollet

Kallelse och föredragningslista

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2020:
Verksamhetsberättelse för år 2020
Årsredovisning för år 2020

Verksamhetsplanering med budget för år 2021:
Verksamhetsplan för år 2021

Protokoll från distriktsstämman 2021
Alla handlingar finns hos sekreteraren.

Referat från stämman