Distriktsstämma 2018

Distriktsstämman år 2018 äger rum torsdagen den 12 april på Scandic Syd Krondikesvägen 97 Östersund med start kl 0900.