Insändare - problem för äldre

Ordförande i SPF Östersund har skickat in en insändare som rör olika problem för äldre