Utbildningsdag KPR/RPR den 24 jan 2023

Du som är ledamot eller ersättare i kommunernas pensionärsråd, KPR, eller
Region Jämtland/Härjedalens pensionärsråd, RPR, bjuds in till utbildningsdag
med Pensionärsorganisationerna i samverkan

Tisdagen den 24 januari 2023 kl 9.30-16.00
Östersundstravets publikhall (totohallen)