Kalabaliken inom sjukvården

Denna insändare har gått ut till media. Vi gör den tillsammans med PRO.