Septembermöte 2019

Månadsmöte september 2019

SPF Seniorerna Vattudalen har "sparkat igång" höstens verksamhet efter sommaruppehållet. Man startade med en uppskattad surströmmingsfest i Strands bygdegård. Förutom strömming med tillbehör, bjöd föreningens egna "husband", Kurt, Alf och Åke, på glad musik.

Septembermötet lockade ett 80-tal medlemmar. Det inleddes med att Renån-bördige Mats Göransson fortsatte sin berättelse om Ströms historia. Han började sitt berättande på ett möte i våras, men då han hade så mycket intressant att förmedla, nådde han den gången fram till år 1641. Därifrån och fram till nutid fortsatte han alltså att berätta om Ströms utveckling. Mats sitter inne med en otrolig mängd kunskaper, och har förmågan att dela med sig av dessa på ett intresseväckande sätt. Han är välkommen åter, med andra historiska återblickar.

Efter kaffe och goda smörgåsar, var det dags för Bernt Norrman att, med sin gitarr, äntra scenen. Bernt var sångare i dansbandet Cool Candys på 1970 – 80 talet. Bandet har återuppstått i Strömsund, med samma namn, nya musiker men med Bernt som sångare. Bernt inledde sitt program med några visor av Evert Ljusberg. Cornelius Vreeswijk ingick också i repertoaren. Särskilt bör nämnas ett par mustiga låtar av Lars Persa. Bernt avslutade med sin egen visa " Mockaskorna på". Man kan konstatera att sångrösten absolut inte har försämrats sedan dansbandstiden.

Därefter informerade ordförande Sola om planerade studiecirklar och om höstens program. Då SPF Vattudalen fyller 40 år i år, planerar man att fira detta vid månadsmötet i november med mat och underhållning.
Mötet avslutades med lottdragning, och brödpaketen fördelades i vanlig ordning orättvist. Nästa månadsmöte äger rum den 29 oktober.