Årsmöte 2021 (Verksamhetsåret 2020)

2021-06-29 Hembygdsgården Strömsund

"Släpp fångarne loss - det är vår", film från 1975 av Tage Danielsson. Den känslan infann sig hos SPF Vattudalens medlemmar när de äntligen fick träffas igen. Den 29 juni hölls första mötet för i år och det hölls på Hembygdsgården i Strömsund.

Senaste mötet var i februari 2020, så detta årsmöte var efterlängtat. Nästan 50 medlemmar hade mött upp, men med behörigt avstånd mellan varandra, enligt ett års restriktion.

Mötet inleddes med en parentation över sex medlemmar som avlidit under 2020. Därefter företogs årsmötesförhandlingar, som leddes av Bernt Nygren, ordförande och Kerstin Mårtensson som sekreterare.

Verksamhetsberättelsen godkändes och resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.

Valberedningen hade gjort ett bra jobb, så att mötet kunde välja en ny styrelse för 2021: Ordförande Staffan Oscarsson, övriga ledamöter blev Ulla Erixon, Urban Olofsson, Monica Hjertner, Anders Andrée, Marie-Louise Oscarsson och Karin Holmkvist.

Omval av revisorerna Åke Deffby och Ronald Ragnvaldsson klubbades.

Tio olika ombud och kommittéer valdes och de omfattas av ett 40-tal personer. Man kan konstatera att SPF Vattudalen är en förening där många är delaktiga i arbetet.

Innan årsmötet avslutades avtackades ordförande Sola Mårtensson, Kerstin Mårtensson, Berit Ericsson och Inga-Brith Nilsson efter 11-15 år i styrelsearbete.

Efteråt bjöds de närvarande på dricka och kanelbullar.

Sedan underhöll Hans-Erik Jansson med sång och musik på gitarr. Han bjöd på egna kompositioner såsom "Dagens första kyss" och "Sorglösa dagar" samt många Sven Ingvars låtar. Han spelade varierat allt från lugna låtar till mer fartiga.