Årsmöte 2019

Årsmöte 29 januari 2019

Årets aktiviteter för SPF Vattudalen började den 25 januari med en resa till Östersund och Östersundsrevyn "Många Stol(l)ar". Revyresor har blivit en tradition och även i år var bussen fullsatt med 50 glada pensionärer. Innan revyn intogs en god lunch på Clarion hotell. Och som vanligt blev årets revy godkänd.

Den 29 januari var det dags för föreningens årsmöte, som hölls i Församlingshemmet. Mötet inleddes med en parentation över fyra avlidna medlemmar. Sedan företogs de sedvanliga årsmötesförhandlingarna med Bernt Nygren som ordförande och Kerstin Mårtensson som sekreterare.
Av verksamhetsberättelsen att döma har föreningen haft åtskilliga aktiviteter under året, nämnas kan följande: tio välbesökta medlemsmöten med mycket bra innehåll, 17 studiecirklar, boule varje vecka både sommar som vinter, gott samarbete med Strömsunds cruisingklubb, Ström-Alanäs församling och Cool Candys. Dessutom har tre trevliga utflykter arrangerats av den fantastiska resekommittén.
Ungefär lika mycket verksamhet utlovade ordförande Sola att det även blir under kommande år.
Årsmötet valde följande styrelse för 2019: Ordförande Sola Mårtensson. Övriga ledamöter Staffan Oscarsson, Kerstin Mårtensson, Urban Olofsson, Berit Ericsson, Ulla Erixon och Inga-Brith Nilsson. Revisorer Åke Deffby och Ronald Ragnvaldsson.

Efter förhandlingarna och val bjöds medlemmarna på smörgåstårta och kaffe.

Dagens underhållning var Smoking-lirarna Per-Åke, sång och Kent, piano, gamla orkesterkompisar som har börjat att uppträda tillsammans. De spelade och sjöng allt från Dean Martin, Lasse Lönndahl, Miriam Makeba till Sven-Ingvars. Ett mycket förnämligt program de framförde.

Mötet avslutades med den återkommande dragningen av brödlotteriet och ordförande Sola Mårtensson inbjöd till nästa möte som hålls den 26 februari. Då kommer Jörgen Olofsson och berättar om Strömsundsprojektet och Matti Modigh underhåller.