Pensionärsråd inom regionen och kommunen

Pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och regionens/kommunens politiska organ och verksamheter.

Finns det frågor som bör tas upp i regionens pensionärsråd tag då kontakt med någon som representerar SPF i pensionärsråden.

Länk till: Information om regionens pensionärsråd.

Om man bor inom Åre kommun tar man kontakt med någon av SPFs representanter i Åre kommuns pensionärsråd.

Länk till: Information om Åre kommuns pensionärsråd

Om man bor inom Krokom kommun tar man kontakt med någon av SPFs representanter i Krokoms kommuns pensionärsråd.

Länk till: Information om Krokoms kommuns pensionärsråd