Funderingar

Nu kommer lite funderingar om livet

  • Blommor

Minne-vart tog de veien ?

för kunn je minnes allht de va som va.

Som je läst ti e bok, hell je hört nån som sa.

Je minntes så väl var allting je la - de gjär je int ida.

Nu går je kring å bärre leit.

Glasauga, nyklan, va falke kan heit.

- Ha du tappe nå shlag ?

- Nä int va je veit ?

Je sväre dom fel, men je vill int gå beit !

-