Pensionärsråd - KPR    2018

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt påverka beslut i råd och samverkansgrupper. Att få vara med och bestämma, helt enkelt.

Berit Söderholm

Pensionärsråd - KPR

Torsten Lind

Pensionärsråd - KPR ersättare

 Mer information om pensionärsråden finns på följande sida. Klicka här