Surströmming Onsdagen 29 augusti

Komihåg surströmmingen på Församlingsgårdens pelarsal Onsdagen 29 Augusti kl.13.00.

Besöksmedverkande är Pelle Söderberg, som medverkar på sitt sätt med skrönor och grova historier på sitt eget sätt!

Medtag lotterivinst!!!

Anmälan till: Siv Söderberg  070-2175093  eller Anna Mart Engström 0647/ 50091 senast 27/8