Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 ägde rum onsdagen 26 februari i PRO-lokalen. Vår specialinbjudne gäst, Arne Jacobsson, med rötter i Hammerdal/Ede, blev vald till årsmötets ordförande.