Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till SPF:s årsmöte den 27 februari 2019

(Siffrorna hänför sig till dagordningens punkter.)

 

14. Val av ordförande. Valberedningen föreslår omval av Karin Haxner.

15. Styrelseledamöter. 6 ledamöter + ordförandeför ingår i styrelsen för år 2019.

16. Val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anita Andersson, Marianne Eriksson, Gun Färdvall, Bo Hemmingsson och Karin Pålsson samt nyval av Gunvor Lindmark.

17. Val av revisorer. Valberedningen föreslår omval av Morgan Jonsson och Sven-Gösta Jacobsson.

18. Val av ombud till distriktsmötet 2019. Anita Andersson och Per-Åke Andersson
med Bo Hemmingsson och Gun Färdvall som ersättare.

19. Val till KPR. Valberedningen föreslår Gunvor Lindmark med Marianne Eriksson som ersättare.

20. Val av tidningsreferent. Valberedningens förslag är omval av Karin Haxner.

21. Val av hörselombud. Valberedningen föreslår omval av Henry Haxner.

22. Val av folkhälsoansvarig. Valberedningen föreslår omval av Karin Pålsson.

23. Val av programkommitté. Valberedningen föreslår omval av Anita Olofsson och Gun Färdvall. Sammankallande Gun Färdvall.

24 Val av studieansvariga. Nyval av Margareta Danielsson

25. Val av resekommitté. Omval av Bo Hemmingsson och Henry Haxner.

26. Val av ombud till Vuxenskolan. Valberedningen föreslår Margareta Danielsson.

27. Val av trafiksäkerhetsombud. Valberedningen föreslår omval av Rolf Skoglund.

28. Val av IT-ansvarig. Valberedningen föreslår omval av Karin Haxner med Bo Hemmingsson som ersättare.

29. Val av medlemsregisteransvarig. Omval av Bo Hemmingsson med Karin Haxner som ersättare.

30. Val av kaffe- och lotterikommittéer enligt lista.

31. Val av valberedning. Rolf Skoglund och Per Åke Andersson står till föreningens förfogande om inget annat förslag finns.