Kaffe lotterikommittéer 2019-2020

Kaffe- och Lotterikommittéer 2019-2020

Jan-aug

Grupp 1

Gudrun och Rolf Skoglund, Anita Olofsson, Anita Stjernström,
Gun Färdvall

Febr-sept

Grupp 2

Elsa Andersson, Stefan och Birgitta Lundin, Jan och Margret 
Fransson

Mars-okt

Grupp 3

Marianne Eriksson, Uno och Margareta Danielsson, Inger Jönsson
och Anita Broström

April-nov

Grupp 4

Gudrun Mårtensson, Lisa Pålsson, Gun-Britt och Staffan Jonsson
och Gunvor Lindmark

Maj-dec

Grupp 5

Lis-Mari och Morgan Jonsson, Gerd Lundow, Per-Åke Anderson och 
Bosse Hemmingsson

Poolen

Bertil Eriksson, Bo Bågling, Harriet Elvgren, Doris Fridolfsson, Åke
Abrahamsson, Ann-Britt och Sven-Gösta Jakobsson, Birgitta Grindal, Sam Perman, Sören Eliasson, Susanne Sjöberg, Berit Pålsson, Karin Pålsson

FIKA 50:- lottringar finns i SPF:s låda i förrådet