Referat från månadsmötet 26 april

Referat från månadsmötet med Gunilla Nilsson Edler finns nu att läsa på hemsidan under fliken Referat.