Årsmöten

Årsmöten för föreningen skall hållas innan februari månads utgång