Om föreningen

SPF Stugun-Borgvattnet ingår i Jämtlands distrikt och bildades den 17. maj 1999 vid ett möte i Stuguns Sockenstuga.