Årsmöte 2021

Årsmöte för år 2021 hölls den 30 juni 2021 i skolan Ytterberg

Årsmöteshandlingar Klicka här
(Verksamhetsberättelse 2020, Årsmötesprotokoll 2021 samt Ekonomisk redovisning 2020)