September 2022


Vid medlemsmöte den 11 september höll Gunilla Nilsson-Edler föredrag om "Starka kvinnor och intressanta män" . Med entusiasm och inlevelse berättade Gunilla om många starka personligheter, kvinnor som män som bedrivit olika typer av affärsrörelser i Östersund i slutet av 1800-talet.