Studiebesök

Östersunds Reningsverk

Studiebesök på Östersunds reningsverk i Göviken, den 3 april 2017

Göviken är Östersunds största avloppsreningsverk. Verket tar emot avloppsvatten från Östersund, Brunflo, Frösön och delar av Ås. Det är cirka 50 000 personer anslutna till reningsverket. Utöver detta tillkommer industrier vars anslutning motsvarar 10 000 personer. Vi renar cirka 20 miljoner liter avloppsvatten varje dygn.

När vattnet efter 20 timmars behandling i reningsverket når Storsjön igen har vi minskat dess innehåll av fosfor och organiska föroreningar med mer än 90 %.

Rening av avloppsvatten och produktion av biogas sker i fyra steg:. 1 Grovrening, 2 Kemisk rening, 3 Biologisk rening, 4 Rötning och biogas.

Källa: Östersunds kommun
http://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp.html