Vårpromenad vid Lillsjön

Vårpromenad måndag den 22 maj 2017

Vårpromenad vid Lillsjön.
Vi träffades kl 13.00, för en kort promenad. Knäppte kort på de första blåsipporna och fick besök av ett antal änder som säkert var ute efter något gott som kunde bli över när vi hade fikat färdigt.
Programrådet hade fixat korv och bröd som vi grillade. De som inte hade tillgång till egen bil blev erbjudna skjuts. 
En fin e.m. tillsammans för de som hade möjlighet att vara med.