November 2022

Vid medlemsmötet 14 november gästades vi av Toivo Comén som både fängslande och humoristiskt berättade under rubriken ”Hur jag kom till Sverige”. Att Toivo haft ett finländskt och ett ryskt namn sammanfattar hans dramatiska första levnadsår. Toivo föddes 1940 i en by i Ingermanland 5 mil söder om nuvarande Leningrad. Detta område, Ingermanland tillhörde Sverige åren 1617 – 1721 men har därefter förblivit ryskt. När området var svenskt flydde många av den dåvarande befolkningen därifrån österut och fattiga finländare och straffade svenskar lockades att flytta dit. Religionen var viktig, språket var finska och när kommunisterna fick makten i Ryssland 1917 framkom hur starka band befolkningens småbönder hade med Finland. Toivo berättade gripande om släktingar som grundlöst beskylldes för olika brott och deporterades österut till Sibirien. Några släktingar lyckades under svåra umbäranden fly till Finland. I början av andra världskriget hade Tyskland och Ryssland ett avtal att inte anfalla varandra vilket Hitler bröt 1941. Tyskarna anföll över Östersjön och Baltikum mot nuvarande Leningrad med omgivande Ingermanland. Staden hade då 3 miljoner invånare och lyckades försvara sig mot tysken i 900 dagar (Leningrads belägring). Därefter ockuperade Tyskland Ingermanland dvs området där Toivo bodde. Genom förhandlingar tilläts ingermanländarna fly till Estland vilket Toivos familj beslutade sig för och bodde 1 år i ett flyktingläger utanför Tallin. Så småningom begärde dock ryssarna tillbaka ingermanländarna men Toivos familj flydde till Sverige i en fiskekutter och nådde i december 1944 Umeå. Toivo har därefter bott i Oskarshamn och Borås innan han så småningom flyttade till Östersund.