Månadsmöte Mars 2022

 Månadsmötet den 14 mars kl 13.00

På marsmötet var Anders Hedén gäst och framförde några eftertänksamma sånger som passade så bra för eftertanke i en alltmer orolig omvärld. Men efterhand lättade stämningen och det sjöngs såväl kärleksfulla som glada låtar.