Verksamhetsberättelse

 

SPF Seniorerna Odensala

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för SPF Seniorerna Odensala får härmed avge följande berättelse för verksamheten 2019.

Styrelsen har bestått av:
Ville Fredriksson ordf.
Sonja Lähetkangas vice ordf.
Marianne Sundin sekr.
Sven-Olof Nydahl kassör och medlemsregisteransvarig
Sonja Lähetkangas ledamot
Britt-Inger Persson ledamot
Hjördis Oscarsson ledamot
Kerstin Forsgren-Fredriksson ledamot och webansvarig
Revisorer Björn Wahlberg. Bertil Alftrén ersättare valdeas

Programråd Britt-Inger Persson, Hjördis Oscarsson och Sonja Lähetkangas
Pressombud Ville Fredriksson och Marianne Sundin
Valberedning Styrelsen valdes för år 2019. Styrelsen har gemensamt arbetat med detta.
Friskvårdsombud Sven Sundin
Trafikombud Gunnar Wickholm
Ansvarig för hemsidan Kerstin Forsgren-Fredriksson

Styrelsen har förutom årsmötet hållit 7 protokollförda styrelsesammanträden och 7 månadsmöten. Medlemsantalet var vid årets slut 149 personer.

Mötesverksamheten
14 jan. Månadsmöte: Ulrica Lantz om fallolyckor och hur man undviker dessa.
11 febr. Årsmöte med Per Söderberg som ordf. och underhållare.
11 mars Månadsmöte: Per Edström LRF om framtidsfullmakt och testamente.
08 april Månadsmöte: Anna-Britta Larsson Wiktorsson om kostens betydelse
13 maj Månadsmöte musikunderhållning av Lennart Bergebo samt spontandans och tävling "bästa kreation" som vanns av Sven Sundin,
11 sept. Surströmming i Torvalla Bystuga med Hasse Thor och Ruben, spontandans där också.
14 okt. Månadsmöte: Kristina Andersson om Osteoporosföreningen i Jämtlands Län.
11 nov. Månadsmöte: Information om Diabetes av Tore Persson.
12 dec. Månadsmöte med jultallrik på EFS, julsånger på svenska och Jamska. Ville berättade om jultraditioner i Stora Blåsjön, Sven Sundin spelade lergök med sång samt Gunnel Kristiansson läste Julevangeliet på Jamska.

Verksamheten i övrigt

Vid distriktsstämman i mars deltog Ville Fredriksson, Sven-Olof Nydahl. Marianne Sundin, Britt-Inger Persson, Hjördis Oscarsson och Sonja Lähetkangas.

09 april Studiebesök på Landsarkivet.

20 juli Tisdagsdax på Jamtli med SPF Frösön och Östersund och med Tipsrunda och underhållning i logen. Vår dag var bäst med 409 deltagare på vår egen tisdag. (normalt brukar ca 300 komma),
Vi deltog även vid Alla pensionärers dag den 2 augusti med underhållning av Östen med Resten.

21 aug Hjärnkoll. Där deltog Barbro Håkansta, Gunnel Österberg och Ville Fredriksson, dom placerade sig på delad tredje plats. Vann gjorde SPF Seniorerna Östersund för tredje året i rad.

11 sept. Höstupptakt med sedvanlig surströmming i Torvalla Bystuga med musikunder-hållning av Hasse Thor med Ruben

19 sept. besök vid Sundins gården Stavre.

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fortgår genom Programrådet som har bra samverkan med Vuxenskolan.

Bowling och boule har medlemmarna deltagit i. Tyvärr har inte så många deltagit i år.

I Programrådet ingår Britt-Inger Persson, Hjördis Oscarsson, och Sonja Lähetkangas som tillsammans har planerat och genomfört flera aktiviteter. Programrådet har haft 9 samman-träden under året.

Styrelsen framför ett varmt tack till alla medlemmar som visat intresse för föreningens verksamhet. Ett särskilt tack till distriktet och till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete vid våra arrangemang samt till EFS-personalen som gjort allt för trivseln vid våra möten.

Östersund 10 januari 2020

Ville Fredriksson  Hjördis Oscarsson  Marianne Sundin

Sven-Olof Nydahl  Sonja Lähetkangas  Britt-Inger Persson

Kerstin Forsgren-Fredriksson