14 januari 2019

Månadsmötet den 14 januari 2019

  • Ullis Lantz och Gunnel Bjerner

Måndag den 14 jan fick vi besök av Ulrica Lantz som arbetar som sjukgymnast vid Östersunds kommun.

Vi fick veta att - alla kan falla - ca 70 000 personer skadas vid fallolyckor varje år.

Vi fick många muntliga tips och tillsammans gjorde vi flera praktiska övningar som  kan lära oss balansera mera. Det handlade om Mat, Motion och Medicin.
I broschyren "Tips och råd för att förhindra fallolyckor", kan vi hitta balansen i kylskåpet, hitta balansen med träning och motion, hitta balansen i medicinskåpet. Rubrikerna finns med i broschyren som är utgiven av Socialstyrelsen. Ulrica delade  ut den efter sin information, vi fick också en trevlig årskalender för 2019 med olika tips. Alla har väl  hört vad bra det är att stå på ett ben när du väntar på bussen eller när du borstar tänderna!

Vi fick också tips om att vi som fyllt 67 år har möjlighet att anlita kommunens "Fixartjänst" som hjälper till att t ex byta gardiner eller sätta upp tavlor. Det kostar
 80 kr/tim, kommunen står för resekostnaden.