11 mars 2019

Månadsmöte 11 mars

Vid vårt månadsmöte den 11 mars fick vi besök av Per Edström från LRF konsult i Östersund. Per började med att beskriva LRFs verksamhet som är väldigt omfattande, LRF erbjuder tjänster och rådgivning inom ekonomi, skatt, juridik och fastighetsförmedling. Per som är jurist redogjorde bl.a. om familjerätt, miljö- och fastighetsrätt, arrende och nyttjanderätter samt generationsskifte. Vi fick en ganska omfattande beskrivning av familjerätten, det gällde samboavtal, äktenskapsförord, gåvor inom familjen, arvskifte, skilsmässa och bodelning vid skilsmässa. Vi fick också information om framtidsfullmakt och testamente.
Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare i din framtidsfullmakt. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.
När du skriver ett testamente bestämmer du vad som skall hända med din egendom. Ett testamente är bra att skriva i de fall du önskar att din kvarlåtenskap fördelas på ett visst sätt. En vanlig situation som kräver ett testamente är när en förälder vill att ett barn ska få arvet som enskild egendom inom ett äktenskap. Testamente är också bra om en familj består av gemensamma barn och särkullbarn.
Finns inget testamente sker fördelningen av arvet enligt arvsordningen.