Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för SPF Seniorerna Odensala får härmed avge följande berättelse för verksamheten 2017.
Styrelsen har bestått av ordförande och 6 ledamöter
Ville Fredriksson ordförande och pressombud
Sonja Lähetkangas vice ordförande och programråd
Marianne Sundin sekreterare och pressombud
Sven-Olof Nydahl kassör och registeransvarig
Hjördis Oscarsson ledamot och programråd
Britt-Inger Persson ledamot och programråd
Kerstin Forsgren-Fredriksson ledamot och hemsidesansvarig
Revisorer
Björn Wahlberg. Ingen ersättare valdes styrelsen fick i uppdrag att ta fram ytterligare namn.
Valberedning
Marianne Hedman valdes för år 2017. Styrelsen har gemensamt arbetat med detta. Friskvårdsombud
Sven Sundin
Trafikombud
Gunnar Wickholm

Styrelsen har förutom årsmötet hållit 7 protokollförda styrelsesammanträden och
7 månadsmöten.
Medlemsantalet var vid årets början 172 och vid årets slut 164 personer.
Mötesverksamheten
09 jan. Månadsmöte: Helmi Odelberg berättade om att vara Flyktingbarn
13 febr. Årsmöte med Per Söderberg som ordf. och underhållare.
13 mars Månadsmöte: Prästgatan 58. Kerstin Ellert om modern släktforskning
10 april Månadsmöte: Prästgatan 58.Trafikinformation av Göran Westman
08 maj Månadsmöte: Prästgatan 58.Underhållning av Trubaduren Patrik Olsson
09 okt. Månadsmöte i EFS-lokalen Besök av Optiker Eva Lindström från Synoptik som berättade om sitt och andra optikers engagemang för människor i andra länder som inte har möjlighet att själva betala för synundersökning och glasögon.
13 nov. Musikunderhållning med Hasse Thor och Ruben, samt trafikinformation
av Gunnar Wickholm och Ville Fredriksson
12 dec. Månadsmöte med julgröt och skinkstut. Allsång med Ann-Britt Klingberg

Verksamheten i övrigt
Distriktsstämma 4 april.

Styrelsekonferens 17 maj och 6 november.
03 april Studiebesök på Reningsverket i Lugnvik.
24-28 april "Må bra vecka i Backe". 9 st. medlemmar deltog.
22 maj Vårpromenad vid Lillsjön med korvgrillning.
11 juli Tisdagsdax på Jamtli tillsammans med SPF Frösön och SPF Östersund.
Vi deltog även vid Alla pensionärers dag den 1 augusti med underhållning av Sten & Stanley.
22 aug. Hjärnkoll 3 av föreningens medlemmar deltog i distriktets deltävling.
11 sept. Höstupptakt med surströmming i Torvalla Bystuga med musikunderhållning av Jamtstårsan.
Ett flertal medlemmar har deltagit i bowling och boule.
Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fortgår genom Programrådet
I Programrådet ingår Britt-Inger Persson, Hjördis Oscarsson, och Sonja Lähetkangas som tillsammans har planerat och genomfört flera aktiviteter. Programrådet har haft 9 sammanträden under året.
Styrelsen framför ett varmt tack till alla medlemmar som visat intresse för föreningens verksamhet. Ett särskilt tack till distriktet och till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete vid våra arrangemang samt till EFS-personalen som gjort allt för trivseln vid våra möten.

Ville Fredriksson   Sven-Olof Nydahl   Marianne Sundin   Sonja Lähetkangas

Hjördis Oskarsson   Britt-Inger Persson    Kerstin Forsgren-Fredriksson