9 april 2018

9 april 2018

Månadsmötet måndag den 9 april kl 13.00

Ljus och ljusfenomen !
Vi fick besök av astrofotografen Göran Strand.