8 januari 2018

Månadsmöte den 8 januari kl 13.00

Utveckling av vård och omsorg med välfärdsteknik.
Vid vårt januarimöte fick vi besök av Tommy Ceder och Marita Godén från Vård o omsorg inom Östersunds kommun, de informerade om olika möjligheter att få trygghet och frihet i vår vardag dygnet runt, bl.a. genom olika typer av trygghetslarm samt fjärrtillsyn på natten, via individuell inställd webbkamera. Att få erbjudande om att låna/hyra en digital klocka med GPS ger oss möjlighet att röra oss fritt och kunna larma där det finns mobil teckning. Möjlighet finns också att få låna en terapikatt som både spinner och jamar, allt för att minska den otrygghet som kan finnas. Ansökan om alla dessa möjligheter gör man hos Biståndsenheten i Östersunds kommun. Vi fick också veta att kommunen infört nyckelfri hemtjänst, installationen sker via ett batteridrivet låsvred, hemtjänstpersonalen loggar in med sin mobiltelefon. Låset registrerar vem som varit där och hur länge. En av fördelarna med denna funktion är att inga stora nyckelknippor behöver användas. Jag tycker att en spännande framtid går oss tillmötes.

Här kan du läsa mer om kommunens välfärdsteknik för trygg och jämlik vård hemma   www.voister.se/artikel/2017/11/ostersund-storst-pa-gps-larm/