12 november 2018

12 november 2018

SPF Seniorerna Odensala hade på sitt medlemsmöte i november besök av Erik Helmerius från Räddningstjänsten. Erik gav oss mycket intressant och lärorik information rörande brandsäkerhet i hemmet. Vilka risker som finns, hur man kan förebygga brand hemma och vad man ska göra om en brand ändå uppstår.

Till exempel:

Hur man eldar i en kamin – soteld står för 18 % av bränderna.
Att tänka på vid matlagning – 14 % av bränderna beror på glömda spisplattor.
Att observera när man tänder levande ljus av olika slag.
Elektriska apparater, lampor, laddare och barn kan också vara potentiella brandrisker.
Vi fick också värdefull information om brandvarnare och släckutrustning och hur man handlar i rätt ordning vid brand -

1.Rädda 2. Varna 3. Larma 4. Släcka.

Även om de flesta av oss vill förebygga bränder, visar statistiken att hela

25 % av alla inomhusbränder faktiskt är anlagda!