Valberedningens förslag

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND            2017-02-01
SPF Seniorerna Odensala                             Förslag till årsmötet 2017

Ordförande
Ville Fredrikson                                                nyval 1 år
Ledamöter
Hjördis Oskarsson                                           2016-2018
Sonja Lähetkangas                                         2016-2018
Sven-Olof Nydahl                                            2017-2019
Marianne Sundin                                             2017-2019
Britt-Inger Persson                                          2016-2018
Kerstin Forsgren Fredriksson                         nyval 2017-2019
Revisorer jämte ersättare
                                                                        nyval 1 år
                                                                        nyval 1 år
Ersättare                                                      
  nyval 1 år

Ombud till SPF:s årsstämma 2017
Ville Fredriksson, Britt-Inger Persson, Hjördis Oskarsson, Sonja Lähetkangas,
Sven-Olof Nydahl, Marianne Sundin och Kerstin Forsgren-Fredriksson

Programråd                                                 omval 1 år
Britt-Inger Persson, Hjördis Oskarsson och Sonja Lähetkangas
Friskvårdsombud
Sven Sundin                                                 omval 1 år
Pressombud
sekr. Marianne Sundin + 1 till fr styrelsen    omval 1 år + nyval 1 år
Trafikombud
Gunnar Wickholm                                         nyval 1 år
Hemsidesansvarig
Kerstin Forsgren Fredriksson                       omval 1 år
Valberedning:
Marianne Hedman + 1 el 2 fr. styr.               nyval 1 år