Hjärnkoll

HJÄRNKOLL

Vid SPF Seniorernas distriktsfinal onsdag 29 augusti deltog från SPF Odensala Ville, Sven Erik och Barbro.

Av distriktets 16 föreningar deltog 4 föreningar med 3 personer i varje lag.
Det var SPF Lit, SPF Odensala, SPF Västra Storsjöbygden och SPF Östersund.

36 ganska svåra frågor sammanställda av Solbritt Eidenby besvarades.

Vann gorde SPF Östersund som går vidare till riksfinalen i Stockholm den 5 oktober.

Tävlingsledning; Per Söderberg, Solbritt Eidenby och Göran Westman