Årsplanering 2022

SPF SENIORERNA ODENSALA

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Februari       Årsmöte
Mars             Månadsmöte. Musikunderhållning Anders Hedén.
April             Månadsmöte, Musikunderhållning Staffan Lövenberg.
                    Studiebesök i Trångsviken.
Maj              Månadsmöte, Musikunderhållning Ann-Britt Klingberg.
Juni, juli       Sommaruppehåll.
Augusti        Surströmmingsfest, Torvalla Bystuga.
September  Månadsmöte. Föredrag: ”Starka kvinnor i Östersund” 
Oktober       Månadsmöte. Föredrag: ”Hur man förebygger att bli lurad”
                     Friluftsdag ev. Andersön.
November    Månadsmöte. Föredrag: ” Hur jag kom till Sverige”
                     Studiebesök Östersunds Bibliotek
December    Månadsmöte. Julmys.
Januari         Månadsmöte. Föredrag: ”Mitt liv som resande            reporter”
Februari       Månadsmöte. Årsmöte med sedvanliga förhandlingar   
                    
Studiebesök, möten och utflykter under hösten till anläggningar och platser, som utifrån covidpandemin tar emot besök kan komma att tillkännages med kort varsel och på hemsidan. Förslag enligt följande:
T ex Jämtlands Gymnasium bageri och mat, Cowboyhuset i Mårdsjön

OBS
Program och föreningsaktiviteter tillkännages på månadsmötet innan genomförandet och finns att läsa om på föreningens hemsida (http://www.spfseniorerna.se/odensala). På hemsidan tillkännages även tidpunkten för årets start, plats och tid för boule, bowling, gemensamma promenader, trafikombudets aktiviteter och liksom andra aktiviteter. Om någon saknar dator kan man ringa någon i styrelsen.
Programrådet önskar tips och önskemål om aktiviteter, föredrag, studiebesök osv från våra medlemmar.

Programrådet: Hjördis Oskarsson, 070-208 3139, Britt-Inger Persson, 070-717 57 64.

Programmen kan justeras utifrån lokal- och tillgänglighet, gäller även studiebesöken.
Samtliga program sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Östersund 2022-03-29

Hjördis Oskarsson       Britt-Inger Persson