KPR

Kommunala pensionsnärsrådet

Kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Östersunds kommun.

I det kommunala pensionärsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera om, och diskutera, sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som rör pensionärer.

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet. 

Möten 2019

Kommunala pensionärsrådet har möten fyra gånger per år. Inför varje ordinarie möte hålls ett öppet beredningsmöte dit alla som är intresserade av frågor som rör äldre är välkomna. Där kan man ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Öppna beredningsmöten 2019

* 6 februari 10.00-12.00 på Lövbergas mötesplats
* 4 april 10.00-12.00 på Vallas mötesplats
* 5 september 10.00-12.00 på mötesplatsen i Lit
* 23 oktober 10.00-12.00 på mötesplatsen i Brunflo

Det skrivs inga mötesanteckningar eller protokoll vid de öppna beredningsmötena.

Du kan läsa mer om KPR här:

http://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/samverkansrad/kommunala-pensionarsradet.html