Aktiviteter 2022

Föreningens studiebesök och utflykter !

Kom gärna med idéer om nya aktiviteter.

Ta kontakt med någon i programkommittén.
Britt-Inger Persson 070-717 57 64
Hjördis Oskarsson 070- 208 31 39