Senior i Krokoms kommun

Information om hur det är att vara Senior i Krokoms kommun

Program den 30 augusti

Senior i Krokoms kommun:

Kommunens socialchef Anna Berkestedt Jonsson m.fl. informerar om hur det är att vara Senior i Krokoms kommun.   Plats: Hägragården  Tid: 13:00 - 16:30.

PRO Krokom och SPF Rödön

Anmälan senast 25 augusti: PRO Gunnel 073-022 07 92  SPF Rödön Elisabeth 070-299 68 68