Årsmöte - referat

Rapport från årsmötet för 2016

Referat från SPF Seniorerna Rödöns årsmöte

Den 15 mars 2017 höll SPF Seniorerna Rödön Årsmöte för verksamhetsåret 2016 Plats: Krokom Wärdshus.

Årsmötets öppnandes av föreningens ordförande Elisabeth Vykander som hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande valdes Jan Gustafsson och till sekreterare Britt Larsson. Efter parentation över avlidna medlemmar började årsmötet med stadgeenliga ärenden. Efter att bokslut, verksamhetsberättelse mm godkänts och styrelsen beviljats ansvarsfrihet var nästa punkt på föredragningslistan val av styrelse och övriga befattningar. Föreningens valberedning hade uträttat ett gediget arbete som resulterade i att: Styrelsen utgörs av Elisabeth Vykander, ordförande, Ingrid Hestner, Siv Magnusson; Anna Kristin Rydell (vice ordförande och aktivitetsansvarig), Gunilla Selander (sekreterare), Torsten Julander, Gudfast Hellby (kassör, It-ansvarig, hemsides- och medlems ansvarig), (inom parantes, utfördelade uppdrag vid konstituerande styrelsemöte). Revisorer. Tomas Janhagen, Sven Jernberg Ås med Holger Jansson som ersättare. Ombud till Distriktstämman. Styrelsen utser ombud till Distriktsstämman. Ledamöter och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Britt Larsson med Siv Magnusson som ersättare. Valberedning Omval av samtliga ledamöter Gun Boström, Christer Byström, Göte Norlander, Torsten Johansson, och Karl-Erik Jonasson. Hörselombud/hörslingeansvarig Holger Jansson, Jan.-Olov Jonsson ersättare. Trafikansvarig Alf Olsson. Friskvårdsansvarig och Studieansvarig utses av styrelsen. Byombud/Mötesvärdinnor: Aspås Ann-Mari Linnes, Jacoba Bahrd och Britt Larsson Rödön Carola Jonsson, Märta Gunnarsson, och Anna-Karin Stuenes-Carlsson Ås Anna Kristin Rydell, Britt-Marie Persson, Allan Nilsson och Solveig Nilsson. Kälen Karin Olsson, Märit Jönsson och Siv Magnusson Nälden Elisabeth Vykander, Ingegerd Vestlund, och Gunhild Arnberg Dvärsätt Ann-Mari Wikén, Evy Hallström, Vanja Eriksson. Krokom (nytt) Gunilla Selander sammankallande. Gun Eliasson och Kerstin Olsson. Avslutning: Mötesordföranden Jan Gustafsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och överlämnade klubban till Elisabeth Vvkander, som överlämnade blommor och tackade de avgående funktionärerna Ann-Marie Wikén och Per-Martin Edström för deras värdefulla arbete i föreningen. Därefter förklarade Elisabeth årsmötet avslutat.

Övrigt: Britt Larsson informerade om regler när det gäller val av ledamöter till KPR. Britt tog också upp frågan om färdtiänst. En ständigt aktuell fråga eftersom reglerna enligt Lag om färdtjänst är minst sagt otillfredsställande med tanke de krav som ställs för att en ansökan om färdtjänst ska bli beviljad. Per-Martin Edström föreslår att man i en studiecirkel aktivt arbetar med denna angelägna fråga.. Birgitta Svanholm, kommer att ta upp frågan vid nästa sammanträde med äldreboende utredningen.